Tuesday, January 24, 2012

On Sekiz

Çalılıkların arasından çıktı.
Şşt ! dedi.
Görmezden gelmeyi düşündüm; gözlerimi okudu.
Kaçma, dedi.
Yorma, dedi.
Yorulma, dedi.

Ocak,2011

No comments:

Post a Comment